ร่วมงานกับเรา

ร่วมงานกับเรา ที่โรงแรมสราสินีออลสวีท

ที่นี่ มิใช่เพียง เพื่อประกาศต่ำแหน่งว่าง ท่านสามารถมองเห็นภาพในการทำงาน หากท่านได้เข้ามาร่วมทำงานเพื่อสร้างความเข้มแข็ง ให้กับทีมงานของเรา

วิศัยทัศน์

เราจะเป็นโรงแรมชั้นนำของโรงแรมระดับ 4 ดาว

 • พนักงานของเรามีสเน่ห์ อ่อนโยนและ โอบอ้อม พร้อมให้การบริการ.
 • รายละเอียดในการทำงานประจำวันของเรา, บริการและการใช้ชีวิต
 • พนักงานจะได้รับการพัฒนา ผ่านการอบรมต่างๆ และเรียนรู้
 • เพื่อความพึงพอใจและความสุขของทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นแขกผู้มาพักกับเรา พนักงานและเจ้าของอาคาร

จุดมุ่งหมายของเรา

 • ภายในระยะเวลา 1 ปีจากนี้ เราจะทำให้สราสินีออลสวีทอยู่ในมาตราฐาน มีภาพลักษณ์ที่มั่นคง มีชื่อเสียง และเป็นผู้นำของโรงแรมในระดับ 4 ดาว
 • มีความโปร่งใส มีความริเริ่มกับสิ่งใหม่ๆ ในทุกๆส่วนของการทำงาน มีความมุ่งมั่นเพื่อจะไปยังจุดหมาย ทั้งในด้านการขายและการตลาด และ การประชาสัมพันธ์ มนุษยสัมพัธ์กับเพื่อนบ้าน
 • เรามั่นใจว่ากระบวนการจัดการพนักงานมีความเป็นธรรม! เราดำเนินงานด้วยเหตุผลและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
 • เราพร้อมที่จะเรียนรู้เพื่อจะพัฒนาพวกเราเอง ไปพร้อมๆกับพนักงานของเรา ซึ่งการเรียนรู้และพัฒนาตนเองตลอดเวลานั้น เป็นส่วนหนึ่งในขอบเขตของความรับผิดชอบในพนักงานทุกคนทุกตำแหน่ง
 • เราจะตั้งใจ และมุ่งมั่นที่จะควบคุมรายจ่ายหรือใช้จ่ายเพื่อความคุ้มค่าที่สุด.

โปรดให้ข้อมูลให้ครบตามหัวข้อดังต่อไปนี้

 • ประวัติส่วนตัวและข้อมูลการทำงาน ประสบการณ์ที่ผ่านมาของท่าน
 • ประวัติการทำงาน รวมไปถึง วัน-เดือน-ปี ที่เริ่มงานกับบริษัทนั้นๆ
 • เงินเดือนและสวัสดิการ ที่ต้องการ
 • วันที่ท่านสามารถเริ่มงานได้
 • รูปถ่าย ขนาด 2” (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ) จำนวน 2 รูป ( 1 รูป แบบทางการ และ 1 รูปแบบ ไม่เป็นทางการ)

ท่านสามารถสงใบสมัครงานและรายละเอียดประวัติต่างๆ ของท่าน มาที่ personal@sarasineebangkok.com